Kalous ušatý a poštolka obecná patří k pravidelně hnízdícím druhům sov a dravců v otevřené zemědělské krajině. Přesto u kalouse ušatého je zřejmé snižování početnosti hnízdících párů. Protože oba druhy si vlastní hnízdo nestaví a ke hnízdění využívají hnízda jiných druhů ptáků (strak, vran, káně lesní apod.), je naší snahou podpora těchto druhů instalací vhodných a proti predaci bezpečných hnízdních budek.
Pro kalouse ušatého a poštolku obecnou vyrábíme a instalujeme jeden typ plastových budek důsledně zabezpečených proti predaci kunou. Plastová budka je černá o objemu 50 l, výška budky 60 cm, průměr budky 34,5 cm, charakteru polobudky – vletový otvor 16x17 cm je umístěn ve spodní části. Budka je chráněna proti predaci (kunou) pozinkovaným, černě natřeným plechovým vikýřem (nad a po stranách vletového otvoru). Dno budky je opatřeno odtokovými otvory.

Instalované budky jsou v menší míře obsazovány kalousem ušatým, pravidelně pak poštolkou obecnou. V potravně dobrých letech (gradace hraboše polního) dosahuje obsazenost budek poštolkou až 100 %.

Hnízdní podpora obou druhů má v rámci biologické ochrany zemědělských kultur své nezastupitelné místo, neboť kalous ušatý i poštolka obecná jsou v letech gradace hraboše polního jeho významným predátorem. Při realizaci metody biologické ochrany jsou pak ztráty na zemědělských plodinách sníženy a současně se snižuje nutnost aplikace rodenticidů. Na intenzitu gradace hraboše polního má však také velmi významný vliv struktura a charakter krajiny (přítomnost mezí, liniové zeleně, větrolamů apod.).

Projekt finančně podpořily tyto organizace:
Ministerstvo životního prostředí
Statutární město Olomouc
Město Uničov

Další formy podpory:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Olomouc

Text a foto: Karel Poprach