Podílíme se na údržbě krajiny zejména realizací managementu v maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ). Práce spočívají v kosení lučních porostů a následném odklizení travní hmoty na botanicky cenných a hospodářsky jinak neudržovaných lokalitách. V případě potřeby provádíme odstraňování křovinných náletů apod.
Management jsme doposud prováděli na těchto lokalitách Prostějovska:
PP Nebeský rybník
PP Nivské louky
PR Skelná huť
PP Taramka
PR Kněží hora

Projekt finančně podpořily tyto organizace:
Olomoucký kraj

Text a foto: Karel Poprach