30. 7. 2011

Vážení přátele!

Dovolil jsem vas touto cestou požádat o podporu Šumavské výzvy, která vyzývá dočasného ředitele národního parku Jana Stráského a ministra životního prostředí Tomáše Chalupu k okamžitému zastavení nelegální těžby.

http://sumavskavyzva.cz/

Pod prohlášení vyzývající Jana Stráského a Tomáše Chalupu, aby respektovali stanovisko vědeckých odborníků, aby okamžitě ukončili nelegální těžbu a aby zajistili, že bude národní park opět sloužit ochraně přírody a turistům, které sestavili herec Petr Vacek a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek, se podepsali režisérka Olga Sommerová, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR Václav Cílek, moderátor Pavel Anděl, dramatik Arnošt Goldflam, předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček, producent Čestmír Kopecký, novinářka Jana Klusáková, profesorka Hana Librová, exministr životního prostředí Martin Bursík a přírodovědci, například profesoři Pavel Kindlmann a Jan Zima.

Počet signatářů neustále roste, Šumavskou výzvu je možno si přečíst na http://sumavskavyzva.cz/. Prosím, najděte si chvíli na přečtení textu výzvy.

Budete-li souhlasit, můžete se k ní jménem Vaší organizace přihlásit také. Naším cílem je také získat co nejvíce podpisů veřejnosti. Proto vás současně žádáme o laskavost rozeslání odkazu vašim členům, sympatizantům a přátelům. Za vyhovění a váš čas předem děkujeme.

Vaše případné dotazy rád vyřídím.

S přáním přírodní Šumavy
Martin Sedlák, Hnutí DUHA

--
Martin Sedlak, Hnuti DUHA (Friends of the Earth Czech Republic)
skype: martin.sedlak
facebook: http://www.facebook.com/martinxsedlak

ODESLETE DOPIS PREMIEROVI A VYJADRETE SVUJ NAZOR K SUMAVE!
www.birdlife.cz/dopisSumava.html

V poslednich dnech se vyostrila situace na Sumave, Sprava narodniho parku v oblasti Ptaciho potoka za asistence policie kaci kurovcem napadene i zdrave stromy, cemuz se snazi zabranit 20 az 50 dobrovolniku (informace o blokade na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 608 470 795). Nevladni organizace i vedci ze stinove vedecke rady narodniho parku konstatuji, ze kaceni probiha nelegalne (viz i stanovisko stinove vedecke rady).

Samotny zasah, ktery probiha v drivejsi bezzasahove zone, nyni ve II. zone narodniho parku, je zcela nesmyslny. Krome toho, ze se jedna o hodnotny horsky les s probihajici prirozenou obnovou, jde o zasah nesmyslny vzhledem k sireni kurovce, nebot lokalita lezi 800 m za kurovcovou linii. Ovsem primo v teto lokalite mame zdokumentovany vyskyt tetreva.

Soucasne pripominam, ze spor se vede o nejhodnotnejsi casti narodniho parku a ptaci oblasti Sumava, pricemz na 70% rozlohy parku je hospodarsky les, ve kterem zasahy proti kurovci nikdo nezpochybnuje.

Vyzyvame proto cleny CSO jako odborne ornitologicke organizace, ceskeho partnera BirdLife International, aby se podle moznosti zapojili do snahy o zachovani teto ptaci oblasti s jeji unikatni prirodou - minimum, ktere muze udelat kazdy, je odeslani dopisu predsedovi vlady a vyjadreni sveho nazoru (viz www.birdlife.cz/dopisSumava.html).

S touto vyzvou prichazime v dobe, kdy pokusy o jednani a vecna argumentace selhavaji, prestoze jsme jim v poslenich mesicich venovali nemalo casu. Prehled hlavnich uskutecnenych kroku (a dulezitych dokumentu) je na http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2154. Nyni nezbyva, nez dokazat politikum primo, ze ochrana prirody je v ceske spolecnosti vetsinovym zajmem - tedy i zajmem vasim!

Spor o Sumavu je sporem precedentnim, pokud se nepodari uhajit prirodu v narodnim parku, vsude jinde to bude brzy jeste horsi. Dulezita je i rychlost reakce - 4. srpna bude Senat projednavat petici sumavskych starostu, pod kterou za tri roky sebrali 13 200 podpisu. Chceme-li skutecne neco zmenit, tento pocet musime prekonat. Dulezite jsou tedy i podpisy vsech rodinnych prislusniku, pratel, znamych . Rozsirte tuto vyzvu mezi co nejvetsi pocet lidi, kterym neni priroda lhostejna. Jeden podpis je nyni vic nez desitky vyvesenych budek.

Drzme Sumave palce, mimo jine i proto, abychom neprisli i o posledni populaci tetrevu ve stredni Evrope!

Zdenek Vermouzek

PS: Nelepsi predstavu o tom, co se skutecne na Sumave deje, si udelate osobni navstevou. Je tam skutecne mnoho mrtvych stromu, ale zadny mrtvy les.
------------------------------------
Česká společnost ornitologická

Na Bělidle 252/34
150 00 Praha 5
tel.: 274 866 700
www.birdlife.cz


ČSO posílá dopisy premiérovi - přidejte se!
http://www.birdlife.cz/dopisSumava.html

1.7.2008

Cílem projektu je kontinuální ochrana a osvěta ochrany silně ohrožené sovy pálené mezi pracovníky na zemědělských farmách jižní Moravy. Cílovou skupinou je zemědělská, široká laická i odborná veřejnost. Hlavní aktivity projektu jsou: monitoring a podpora hnízdní populace sovy pálené na zemědělských farmách jižní Moravy, seznamování zemědělců s biologií, příčinami ohrožení a možnostmi ochrany sovy pálené, propagace a osvěta ochrany sovy pálené, kontrola a údržba instalovaných hnízdních budek pro sovu pálenou -- čištění, opravy, údržba, na žádost majitelů objektů v případě potřeby přemístění budek, výroba a instalace nových budek na lokalitách vytipovaných během předchozí etapy realizace projektu, eliminace nebezpečných nástrah pro sovu pálenou, spolupráce se zahraničními skupinami zabývající se touto problematikou, příprava a vydání anglické verze publikace „Sova pálená v ČR“, určené pro prezentaci projektu v zahraničí. Cílem projektu je dále tvorba databáze k evidenci hnízd sovy pálené a sumarizaci dat. Aktivity projektu jsou rozvrženy na období od 1.7.2008 do 30.6.2010. Realizace projektu je finančně podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti a Ministerstvem životního prostředí.

"Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti"

 

 

19.1.2010

Rok 2010 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem biodiverzity. Ministerstvo životního prostředí zahájilo 19. ledna 2010 informační kampaň k Mezinárodnímu roku biodiverzity, vedenou pod heslem: Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Příčinou je zejména narušování a destrukce přirozeného prostředí, klimatická změna a také šíření invazních druhů. Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený pro letošní rok Organizací spojených národů, má na příčiny vymírání rostlin a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit či alespoň zpomalit.


„Nejdramatičtější změny probíhají v některých rozvojových zemích, zejména v oblasti tropického pásma. Pestrost přírody a krajiny je však ohrožena také v České republice. Ztráta rozmanitosti přírody neznamená jen ochuzení současných a budoucích generací o cenné přírodní bohatství, ale škoda vzniká také ve smyslu ekonomickém, sociálním a kulturním,“ upozorňuje ministr životního prostředí Jan Dusík.


Červený seznam IUCN (Světový svaz pro ochranu přírody) eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V rámci živočichů je to 21% savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. V rostlinné říši evidujeme celkem 74% ohrožených vyšších rostlin. Jen v Evropě je to dle evropského červeného seznamu ohroženo bezprostředním vyhynutím 23 % obojživelníků, 19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků.


Mezi nejvážnější problémy české přírody patří urbanizace, fragmentace a unifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, v jejímž důsledku se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. Zpráva o stavu přírody a krajiny v České republice uvádí, že:

  • Na území ČR je v současnosti známý výskyt 80tisíc druhů (3500 cévnatých rostlin, 886 mechorostů, 40 000 druhů hub, 24 000 druhů hmyzu, 8000 ostatních bezobratlých, 711 obratlovců). Třetina z nich je podle kritérií IUCN hodnocena jako ohrožená.
  • Polovina druhů cévnatých rostlin na území ČR náleží do některého stupně ohrožení.
  • Vyhynuly některé druhy orchidejí, různé druhy plevelů.
  • Z původních 267 druhů kriticky ohrožených rostlin v r. 1979 se jejich počet v r. 2000 zvýšil na 476.
  • Vyhynulo 19 druhů našich motýlů a více než polovina zbytku je ohrožená (88 druhů).
  • Vyhubení hrozí více než 50% druhů obojživelníků a plazů ČR.
  • V ČR hnízdí asi 200 druhů ptáků, desítky přes naše území migrují nebo zde zimují. Na úrovni Evropy je ohroženo 37% druhů ptáků, Červený seznam ČR uvádí v kategorii ohrožených druhů celkem 52% ptáků.
  • U některých druhů je úbytek dramatický – koroptev polní 82%, čejka chocholatá 91%, některé druhy téměř zmizely (koliha velká, mandelík hajní).
  • Trendy poklesu je možné sledovat i u druhů dříve běžných (skřivan polní). Ptáci zemědělské krajiny a druhy vázané na mokřady patří mezi nejrychleji mizící druhy.

„Nejkvalitnější ochranu přírodního bohatství v jeho nezměněné podobě poskytují národní parky. Právě v nich lze obdivovat přirozené proměny ekosystémů, právě zde nacházejí domov nejvíce ohrožené druhy. Propojení ochrany přírody a šetrné turistiky přináší prosperitu místním obcím. Vyhlašování národních parků, chráněných krajinných oblastí či přírodních rezervací je účinným nástrojem státu, jak zachovat alespoň poslední ostrůvky divoké přírody. Neméně důležitá je ale i ochrana zemědělské krajiny,“ komentuje náměstek ministra životního prostředí František Pelc.


„Zabránit překotnému zastavování krajiny může novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpracovaná ministerstvem životního prostředí, která momentálně čeká na schválení ve Sněmovně. Nejen že povede k vyšší ochraně půdy zavedením povinnosti vlastníků udržovat pozemky v souladu s jejich charakteristikou, ale díky valorizaci poplatků za vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu podpoří využívání starších zemědělských a průmyslových území v urbanizované zástavbě, a omezí tak další degradaci české přírody,“ dodává ministr Dusík.


V rámci informační kampaně se ve svých projektech a aktivitách ministerstvo zaměří na vysvětlení těchto tematických okruhů:
Co je biologická rozmanitost? Proč je nezbytná?
Jaký je stav biodiverzity v ČR?
Co biologickou rozmanitost ovlivňuje, proč biodiverzita ubývá?
Co děláme a co můžeme ještě udělat pro zastavení úbytku přírodní rozmanitosti jako jednotlivci, organizace, státy?
Koordinaci aktivit spojených s Rokem biodiverzity v České republice bude zajišťovat Ministerstvo životního prostředí ČR. V Koordinačním výboru pro Mezinárodní rok biodiverzity je také zastoupeno Ministerstvo zemědělství, resortní a nevládní organizace.


Seznam akcí, které MŽP připravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi bude uveřejněn na webu MŽP pod odkazem Mezinárodní rok biodiverzity
Detailní informace naleznete také na speciálních stránkách OSN věnovaných Mezinárodnímu dni biodiverzity

 

 

Název projektu
“Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti“ v roce 2007/2008

“Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti“ v roce 2007/2008
Cílem projektu je ochrana silně ohrožené sovy pálené a osvěta této ochrany na jižní Moravě. V rámci projektu proběhne kontrola a údržba instalované sítě 460 hnízdních budek pro sovu pálenou v regionu Brněnska, Hodonínska, Vyškovska a Znojemska. Kontrola budek bude probíhat v průběhu celého roku 2007 (první a druhé hnízdění), mláďata na hnízdech budou kroužkována. Důležitá je osvětová kampaň mezi zemědělci na farmách, neboť zde se v současnosti nachází většinová populace sovy pálené v ČR a zemědělci mohou takto významněji přispět k ochraně této sovy. Důležitým aspektem ochrany sovy pálené je udržení či posílení stávající sítě instalovaných budek na farmách, kdy zemědělci jako vlastníci či nájemci zemědělských objektů, ve kterých sovy hnízdí, se takto na ochraně tohoto druhu významně podílejí. Dále je prováděna lokalizace nebezpečných technických nástrah pro sovu pálenou a další druhy ptáků na farmách (v současnosti většinou již nevyužívané nádrže na melasu, potrubí vzduchotechniky), ve kterých ptáci hynou. Snahou je pak tyto technické nástrahy zabezpečit nebo lépe fyzicky odstranit. Poškozené hnízdní budky jsou opravovány, v případě uzavření objektu s budkou přemístěny do náhradního objektu. V závěru projektu bude vydána kniha „Sova pálená v ČR“, určená pro zemědělce, odbornou i laickou veřejnost.

 

Výsledky projektu

Projekt byl realizován během 12 kalendářních měsíců v průběhu let 2007 a 2008. Cílem projektu byla ochrana sovy pálené na jižní Moravě na území okresů Brno-venkov, Hodonín, Vyškov a Znojmo, v úzké spolupráci se zemědělskou veřejností. Během první poloviny realizace projektu byla prováděna kontrola a údržba hnízdních budek pro sovu pálenou instalovaných na zemědělských farmách.

Prováděna byla kontrola a údržba hnízdních budek pro sovu pálenou. Při kroužkování mláďat sovy pálené byli zaměstnanci a vedoucí pracovníci farem seznamování s biologií sovy pálené, příčinami ohrožení a možnostmi její ochrany.

Obsazené hnízdní budky sovou pálenou byly kontrolovány v roce 2007 opakovaně, neboť sova pálená je jediný evropský druh sovy hnízdící dvakrát v roce. Jelikož rok 2007 byl pro sovu pálenou potravně příznivý (gradace početnosti hraboše polního), některé páry sovy pálené vyváděly vyšší počty mláďat, poměrně vysoké procentu párů zahnízdilo také na podzim. Na několika farmách byly zaznamenány i dva páry sovy pálené hnízdící dvakrát v roce.

Na jedné farmě na Vyškovsku bylo zjištěno hnízdění dvou párů sovy pálené v jednom objektu, kdy jednotlivá hnízda obou párů byla mezi sebou vzdálena asi 2,5 m. Takováto velmi krátká vzdálenost mezi hnízdy sovy pálené nebyla v Evropě doposud zaznamenána a i v celosvětovém měřítku se jedná o velmi zajímavý případ hnízdění.

Mláďata sovy pálené a také hnízdící dospělé sovy byly kroužkovány, získávána byla některá biometrická data, pořizována fotodokumentace.

Hnízdní budky pro sovu pálenou byly po vyvedení mláďat čištěny od vývržkové drtě, poškozené budky (zemědělskou technikou, příp. vandaly) byly opraveny, budky v objektech po jejich rekonstrukci a uzavření byly přemístěny do jiných (náhradních) objektů.

Během realizace projektu probíhal monitoring nebezpečných technických nástrah pro sovy a další druhy ptáků na farmách - nepoužívané nádrže na melasu, nevyužívané potrubí vzduchotechniky. V případě nálezu tohoto zařízení byli kontaktováni vedoucí pracovníci s cílem zařízení odstranit nebo zabezpečit.

Důležitou součástí projektu bylo zpracování dostupných dat týkajících se rozšíření a hnízdní biologie sovy pálené v ČR, které byly analyzovány a publikovány v knize Sova pálená. Kniha byla distribuována zájemcům z řad pracovníků na zemědělských farmách, členům Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené v ČR a některým dalším zájemcům o tuto publikaci.
Sovou pálenou bylo obsazeno 80 hnízdních budek, zjištěno bylo 76 hnízdících párů sovy pálené.

Do přírody bylo vyvedeno celkem 600 mláďat sovy pálené. Přestože některé páry sovy pálené hnízdily dvakrát v roce, v letních měsících a na podzim byl již znát nedostatek potravy a některé páry nechávaly hynout svá mláďata, příp. vyváděly nízký počet mláďat.

Během 250 osvětových aktivit na farmách bylo proškoleno a se sovou pálenou seznámeno 427 osob. Osvěta byla provedena ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno, což svědčí o zájmu zemědělské veřejnosti o problematiku ochrany sovy pálené.

V rámci projektu byla vydána publikace Sova pálená, o rozsahu 400 stran, obsahující informace a výskytu, hnízdní biologii, migraci, příčinách úbytku apod. sovy pálené. Kniha obsahuje dále asi 400 fotografií, desítky tabulek a grafů.

Koordinátor projektu:
Karel Poprach

FOTODOKUMENTACE

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
   

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP.

 

Projekt byl podpořen Nadací Partnerství v programu Strom života, generálním partnerem programu Strom života je společnost Skanska.