30. 7. 2011

Vážení přátele!

Dovolil jsem vas touto cestou požádat o podporu Šumavské výzvy, která vyzývá dočasného ředitele národního parku Jana Stráského a ministra životního prostředí Tomáše Chalupu k okamžitému zastavení nelegální těžby.

http://sumavskavyzva.cz/

Pod prohlášení vyzývající Jana Stráského a Tomáše Chalupu, aby respektovali stanovisko vědeckých odborníků, aby okamžitě ukončili nelegální těžbu a aby zajistili, že bude národní park opět sloužit ochraně přírody a turistům, které sestavili herec Petr Vacek a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek, se podepsali režisérka Olga Sommerová, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR Václav Cílek, moderátor Pavel Anděl, dramatik Arnošt Goldflam, předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček, producent Čestmír Kopecký, novinářka Jana Klusáková, profesorka Hana Librová, exministr životního prostředí Martin Bursík a přírodovědci, například profesoři Pavel Kindlmann a Jan Zima.

Počet signatářů neustále roste, Šumavskou výzvu je možno si přečíst na http://sumavskavyzva.cz/. Prosím, najděte si chvíli na přečtení textu výzvy.

Budete-li souhlasit, můžete se k ní jménem Vaší organizace přihlásit také. Naším cílem je také získat co nejvíce podpisů veřejnosti. Proto vás současně žádáme o laskavost rozeslání odkazu vašim členům, sympatizantům a přátelům. Za vyhovění a váš čas předem děkujeme.

Vaše případné dotazy rád vyřídím.

S přáním přírodní Šumavy
Martin Sedlák, Hnutí DUHA

--
Martin Sedlak, Hnuti DUHA (Friends of the Earth Czech Republic)
skype: martin.sedlak
facebook: http://www.facebook.com/martinxsedlak

ODESLETE DOPIS PREMIEROVI A VYJADRETE SVUJ NAZOR K SUMAVE!
www.birdlife.cz/dopisSumava.html

V poslednich dnech se vyostrila situace na Sumave, Sprava narodniho parku v oblasti Ptaciho potoka za asistence policie kaci kurovcem napadene i zdrave stromy, cemuz se snazi zabranit 20 az 50 dobrovolniku (informace o blokade na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 608 470 795). Nevladni organizace i vedci ze stinove vedecke rady narodniho parku konstatuji, ze kaceni probiha nelegalne (viz i stanovisko stinove vedecke rady).

Samotny zasah, ktery probiha v drivejsi bezzasahove zone, nyni ve II. zone narodniho parku, je zcela nesmyslny. Krome toho, ze se jedna o hodnotny horsky les s probihajici prirozenou obnovou, jde o zasah nesmyslny vzhledem k sireni kurovce, nebot lokalita lezi 800 m za kurovcovou linii. Ovsem primo v teto lokalite mame zdokumentovany vyskyt tetreva.

Soucasne pripominam, ze spor se vede o nejhodnotnejsi casti narodniho parku a ptaci oblasti Sumava, pricemz na 70% rozlohy parku je hospodarsky les, ve kterem zasahy proti kurovci nikdo nezpochybnuje.

Vyzyvame proto cleny CSO jako odborne ornitologicke organizace, ceskeho partnera BirdLife International, aby se podle moznosti zapojili do snahy o zachovani teto ptaci oblasti s jeji unikatni prirodou - minimum, ktere muze udelat kazdy, je odeslani dopisu predsedovi vlady a vyjadreni sveho nazoru (viz www.birdlife.cz/dopisSumava.html).

S touto vyzvou prichazime v dobe, kdy pokusy o jednani a vecna argumentace selhavaji, prestoze jsme jim v poslenich mesicich venovali nemalo casu. Prehled hlavnich uskutecnenych kroku (a dulezitych dokumentu) je na http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2154. Nyni nezbyva, nez dokazat politikum primo, ze ochrana prirody je v ceske spolecnosti vetsinovym zajmem - tedy i zajmem vasim!

Spor o Sumavu je sporem precedentnim, pokud se nepodari uhajit prirodu v narodnim parku, vsude jinde to bude brzy jeste horsi. Dulezita je i rychlost reakce - 4. srpna bude Senat projednavat petici sumavskych starostu, pod kterou za tri roky sebrali 13 200 podpisu. Chceme-li skutecne neco zmenit, tento pocet musime prekonat. Dulezite jsou tedy i podpisy vsech rodinnych prislusniku, pratel, znamych . Rozsirte tuto vyzvu mezi co nejvetsi pocet lidi, kterym neni priroda lhostejna. Jeden podpis je nyni vic nez desitky vyvesenych budek.

Drzme Sumave palce, mimo jine i proto, abychom neprisli i o posledni populaci tetrevu ve stredni Evrope!

Zdenek Vermouzek

PS: Nelepsi predstavu o tom, co se skutecne na Sumave deje, si udelate osobni navstevou. Je tam skutecne mnoho mrtvych stromu, ale zadny mrtvy les.
------------------------------------
Česká společnost ornitologická

Na Bělidle 252/34
150 00 Praha 5
tel.: 274 866 700
www.birdlife.cz


ČSO posílá dopisy premiérovi - přidejte se!
http://www.birdlife.cz/dopisSumava.html

19.1.2010

Rok 2010 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem biodiverzity. Ministerstvo životního prostředí zahájilo 19. ledna 2010 informační kampaň k Mezinárodnímu roku biodiverzity, vedenou pod heslem: Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost. Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Příčinou je zejména narušování a destrukce přirozeného prostředí, klimatická změna a také šíření invazních druhů. Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený pro letošní rok Organizací spojených národů, má na příčiny vymírání rostlin a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit či alespoň zpomalit.


„Nejdramatičtější změny probíhají v některých rozvojových zemích, zejména v oblasti tropického pásma. Pestrost přírody a krajiny je však ohrožena také v České republice. Ztráta rozmanitosti přírody neznamená jen ochuzení současných a budoucích generací o cenné přírodní bohatství, ale škoda vzniká také ve smyslu ekonomickém, sociálním a kulturním,“ upozorňuje ministr životního prostředí Jan Dusík.


Červený seznam IUCN (Světový svaz pro ochranu přírody) eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V rámci živočichů je to 21% savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. V rostlinné říši evidujeme celkem 74% ohrožených vyšších rostlin. Jen v Evropě je to dle evropského červeného seznamu ohroženo bezprostředním vyhynutím 23 % obojživelníků, 19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků.


Mezi nejvážnější problémy české přírody patří urbanizace, fragmentace a unifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, v jejímž důsledku se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. Zpráva o stavu přírody a krajiny v České republice uvádí, že:

  • Na území ČR je v současnosti známý výskyt 80tisíc druhů (3500 cévnatých rostlin, 886 mechorostů, 40 000 druhů hub, 24 000 druhů hmyzu, 8000 ostatních bezobratlých, 711 obratlovců). Třetina z nich je podle kritérií IUCN hodnocena jako ohrožená.
  • Polovina druhů cévnatých rostlin na území ČR náleží do některého stupně ohrožení.
  • Vyhynuly některé druhy orchidejí, různé druhy plevelů.
  • Z původních 267 druhů kriticky ohrožených rostlin v r. 1979 se jejich počet v r. 2000 zvýšil na 476.
  • Vyhynulo 19 druhů našich motýlů a více než polovina zbytku je ohrožená (88 druhů).
  • Vyhubení hrozí více než 50% druhů obojživelníků a plazů ČR.
  • V ČR hnízdí asi 200 druhů ptáků, desítky přes naše území migrují nebo zde zimují. Na úrovni Evropy je ohroženo 37% druhů ptáků, Červený seznam ČR uvádí v kategorii ohrožených druhů celkem 52% ptáků.
  • U některých druhů je úbytek dramatický – koroptev polní 82%, čejka chocholatá 91%, některé druhy téměř zmizely (koliha velká, mandelík hajní).
  • Trendy poklesu je možné sledovat i u druhů dříve běžných (skřivan polní). Ptáci zemědělské krajiny a druhy vázané na mokřady patří mezi nejrychleji mizící druhy.

„Nejkvalitnější ochranu přírodního bohatství v jeho nezměněné podobě poskytují národní parky. Právě v nich lze obdivovat přirozené proměny ekosystémů, právě zde nacházejí domov nejvíce ohrožené druhy. Propojení ochrany přírody a šetrné turistiky přináší prosperitu místním obcím. Vyhlašování národních parků, chráněných krajinných oblastí či přírodních rezervací je účinným nástrojem státu, jak zachovat alespoň poslední ostrůvky divoké přírody. Neméně důležitá je ale i ochrana zemědělské krajiny,“ komentuje náměstek ministra životního prostředí František Pelc.


„Zabránit překotnému zastavování krajiny může novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpracovaná ministerstvem životního prostředí, která momentálně čeká na schválení ve Sněmovně. Nejen že povede k vyšší ochraně půdy zavedením povinnosti vlastníků udržovat pozemky v souladu s jejich charakteristikou, ale díky valorizaci poplatků za vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu podpoří využívání starších zemědělských a průmyslových území v urbanizované zástavbě, a omezí tak další degradaci české přírody,“ dodává ministr Dusík.


V rámci informační kampaně se ve svých projektech a aktivitách ministerstvo zaměří na vysvětlení těchto tematických okruhů:
Co je biologická rozmanitost? Proč je nezbytná?
Jaký je stav biodiverzity v ČR?
Co biologickou rozmanitost ovlivňuje, proč biodiverzita ubývá?
Co děláme a co můžeme ještě udělat pro zastavení úbytku přírodní rozmanitosti jako jednotlivci, organizace, státy?
Koordinaci aktivit spojených s Rokem biodiverzity v České republice bude zajišťovat Ministerstvo životního prostředí ČR. V Koordinačním výboru pro Mezinárodní rok biodiverzity je také zastoupeno Ministerstvo zemědělství, resortní a nevládní organizace.


Seznam akcí, které MŽP připravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi bude uveřejněn na webu MŽP pod odkazem Mezinárodní rok biodiverzity
Detailní informace naleznete také na speciálních stránkách OSN věnovaných Mezinárodnímu dni biodiverzity

 

 

Katastrofální úhyn racka chechtavého na Chomoutovském jezeře v roce 2010

více informací >>

 

1.7.2008

Cílem projektu je kontinuální ochrana a osvěta ochrany silně ohrožené sovy pálené mezi pracovníky na zemědělských farmách jižní Moravy. Cílovou skupinou je zemědělská, široká laická i odborná veřejnost. Hlavní aktivity projektu jsou: monitoring a podpora hnízdní populace sovy pálené na zemědělských farmách jižní Moravy, seznamování zemědělců s biologií, příčinami ohrožení a možnostmi ochrany sovy pálené, propagace a osvěta ochrany sovy pálené, kontrola a údržba instalovaných hnízdních budek pro sovu pálenou -- čištění, opravy, údržba, na žádost majitelů objektů v případě potřeby přemístění budek, výroba a instalace nových budek na lokalitách vytipovaných během předchozí etapy realizace projektu, eliminace nebezpečných nástrah pro sovu pálenou, spolupráce se zahraničními skupinami zabývající se touto problematikou, příprava a vydání anglické verze publikace „Sova pálená v ČR“, určené pro prezentaci projektu v zahraničí. Cílem projektu je dále tvorba databáze k evidenci hnízd sovy pálené a sumarizaci dat. Aktivity projektu jsou rozvrženy na období od 1.7.2008 do 30.6.2010. Realizace projektu je finančně podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti a Ministerstvem životního prostředí.

"Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti"