1.7.2008

Cílem projektu je kontinuální ochrana a osvěta ochrany silně ohrožené sovy pálené mezi pracovníky na zemědělských farmách jižní Moravy. Cílovou skupinou je zemědělská, široká laická i odborná veřejnost. Hlavní aktivity projektu jsou: monitoring a podpora hnízdní populace sovy pálené na zemědělských farmách jižní Moravy, seznamování zemědělců s biologií, příčinami ohrožení a možnostmi ochrany sovy pálené, propagace a osvěta ochrany sovy pálené, kontrola a údržba instalovaných hnízdních budek pro sovu pálenou -- čištění, opravy, údržba, na žádost majitelů objektů v případě potřeby přemístění budek, výroba a instalace nových budek na lokalitách vytipovaných během předchozí etapy realizace projektu, eliminace nebezpečných nástrah pro sovu pálenou, spolupráce se zahraničními skupinami zabývající se touto problematikou, příprava a vydání anglické verze publikace „Sova pálená v ČR“, určené pro prezentaci projektu v zahraničí. Cílem projektu je dále tvorba databáze k evidenci hnízd sovy pálené a sumarizaci dat. Aktivity projektu jsou rozvrženy na období od 1.7.2008 do 30.6.2010. Realizace projektu je finančně podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti a Ministerstvem životního prostředí.

"Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti"