• 30. 01. 2022

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sýčka obecného v urbanizovaných biotopech Jihomoravského kraje."
více informací >>

 

• 30. 01. 2022

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Moravskoslezského kraje."
více informací >>

 

• 30. 01. 2022

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje."
více informací >>

 

• 30. 12. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje."
více informací >>

 

• 6. 12. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu "Ochrana a hnízdní podpora sov v Libereckém kraji v roce 2021"
více informací >>

 

• 30. 11. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu "Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené na Klatovsku v roce 2021"
více informací >>

 

• 21. 3. 2021

Počátkem března bylo v Maďarsku na území národního parku Hortobágy na silničním úseku dlouhém 65 km v důsledku kolize a automobily nalezeno celkem 89 uhynulých sov pálených, 23 kalousů ušatých, 1 sýček obecný, 6 kání lesích a 1 krahujec obecný. K úhynu těchto druhů a počtů došlo asi za poslední 3 měsíce. Tato skutečnost upozorňuje na závažnost mortality zejména lovících sov podél silnic.
více informací >>

• 22. 2. 2021

Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Název veřejné zakázky: "Nákup dvou osobních automobilů v rámci projektu Ochrana a podpora hnízdní populace motáka lužního na střední Moravě a ve východních Čechách"; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

 

• 3. 2. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje"
více informací >>

 

• 3. 2. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Moravskoslezského kraje"
více informací >>

 

• 3. 2. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sýčka obecného v urbanizovaných biotopech Jihomoravského kraje"
více informací >>

 

• 3. 2. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu " Ochrana a hnízdní podpora silně ohroženého sýce rousného v Olomouckém kraji v roce 2020"
více informací >>

 

• 3. 2. 2021

Tisková zpráva z realizace projektu "Monitoring, ochrana a podpora genofondu racka chechtavého a racka černohlavého v přírodní památce Chomoutovské jezero a na Krčmaňském jezeře v roce 2020"
více informací >>

 

• 17. 12. 2020

Tisková zpráva z realizace projektu "Ochrana a hnízdní podpora sov v Libereckém kraji v roce 2020."
více informací >>

 

• 29. 10. 2020

Tisková zpráva z realizace projektu "Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené na Klatovsku v roce 2020."
více informací >>

 

• 10. 9. 2020

Spolek TYTO, z. s., obdržel Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí v kategorii Ekologie a životní prostředí – Cena za významný počin v roce 2019 (3. místo)
více informací >>

• 19. 6. 2020

Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Název veřejné zakázky: "Dílčí realizace projektu Ochrana a podpora hnízdní populace motáka lužního na střední Moravě a ve východních Čechách – výstupy, propagace, publikace"; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

• 8. 6. 2020

Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Název veřejné zakázky: "Nákup hmotného majetku pro realizaci projektu Ochrana a podpora hnízdní populace motáka lužního na střední Moravě a ve východních Čechách"; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

• 8. 6. 2020

Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Název veřejné zakázky: "Filmový dokument o motáku lužním v rámci projektu Ochrana a podpora hnízdní populace motáka lužního na střední Moravě a ve východních Čechách."; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

• 3. 6. 2020

Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Název veřejné zakázky: "Nákup dvou osobních automobilů v rámci projektu Ochrana a podpora hnízdní populace motáka lužního na střední Moravě a ve východních Čechách"; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

• 19. 5. 2020

Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Název veřejné zakázky: „Dílčí realizace projektu Ochrana a podpora hnízdní populace motáka lužního na střední Moravě a ve východních Čechách – dodávka GSM logerů"; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

Notice of the commencement of the tender / Invitation to those interested in a public contract to submit a tender
The name of the public contract: "Partial realization of project The protection and support of the Montagu's Harrier breeding population in the middle Moravia and the east Bohemia region – delivery of GSM loggers"; project registration number: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

• 19. 5. 2020

Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky
Název veřejné zakázky: „Dílčí realizace projektu Ochrana a podpora hnízdní populace motáka lužního na střední Moravě a ve východních Čechách – monitoring, ochrana"; registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_130/0010743.
více informací >>

 

• 28. 1. 2020

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje."
více informací >>

 

• 28. 1. 2020

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Moravskoslezského kraje."
více informací >>

 

• 28. 1. 2020

Tisková zpráva z realizace projektu "Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sýčka obecného v urbanizovaných biotopech Jihomoravského kraje."
více informací >>

 

• 20. 1. 2020

Tisková zpráva z realizace projektu "Ochrana a hnízdní podpora silně ohroženého sýce rousného v Olomouckém kraji"
více informací >>

 

• 20. 1. 2020

Tisková zpráva z realizace projektu "Monitoring, ochrana a podpora genofondu racka chechtavého a racka černohlavého v přírodní památce Chomoutovské jezero a na Krčmaňském jezeře"
více informací >>

 

• 14. 11. 2019

Tisková zpráva z realizace projektu "Hnízdní podpora lesních druhů sov v porostech Lesní správy Jablonec nad Nisou"
více informací >>

 

• 22. 8. 2019

Tisková zpráva „Kalamitní přemnožení hraboše polního v České republice v roce 2019“
více informací >>

 

• 31. 1. 2019

Tisková zpráva z projektu „Ochrana a hnízdní podpora silně ohroženého sýce rousného v Olomouckém kraji“
více informací >>

 

• 31. 1. 2019

Tisková zpráva z projektu „Monitoring, ochrana a podpora genofondu racka chechtavého a racka černohlavého v přírodní památce Chomoutovské jezero“
více informací >>

 

• 31. 1. 2019

Tisková zpráva z projektu „Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sýčka obecného v urbanizovaných biotopech Jihomoravského kraje“
více informací >>

 

• 31. 1. 2019

Tisková zpráva z projektu „Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Moravskoslezského kraje“
více informací >>

 

• 31. 1. 2019

Tisková zpráva z projektu „Managementová podpora a monitoring hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje“
více informací >>

 

• 16. 11. 2018

Tisková zpráva z projektu " Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené a sýčka obecného v Karlovarském kraji"
více informací >>

 

• 30. 9. 2018

Tisková zpráva z projektu " Ochrana a hnízdní podpora silně ohrožených sovy pálené a sýce rousného v Libereckém kraji"
více informací >>

 

• 29. 12. 2017

Tisková zpráva z projektu "Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené v biotopech ovlivněných rozvojem technické infrastruktury"
více informací >>

 

• 29. 12. 2017

Tisková zpráva z projektu "Ochrana a hnízdní podpora sýce rousného v Olomouckém kraji"
více informací >>

 

• 29. 12. 2016

Tisková zpráva z projektu "Managementová podpora hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Středočeského kraje"
více informací >>

 

• 29. 12. 2016

Tisková zpráva z projektu "Managementová podpora hnízdní populace sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje"
více informací >>

 

• 28. 12. 2016

Závěrečná zpráva "Ochrana sovy pálené v biotopech ovlivněných rozvojem technické infrastruktury v Olomouckém kraji v roce 2016"
více informací >>

 

• 10. 11. 2016

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené v Karlovarském kraji" v roce 2016
více informací >>

 

• 31. 08. 2016

Tisková zpráva z projektu "Implementace metod správné zemědělské praxe na příkladu ochrany hnízdní populace ohroženého motáka lužního"
více informací >>

 

• 25. 11. 2015

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené v Karlovarském kraji" v roce 2015
více informací >>

 

• 31. 1. 2015

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora sovy pálené v urbanizovaných biotopech Jihomoravského kraje"
více informací >>

 

• 31. 1. 2015

Výsledky realizace projektu " Ochrana a podpora sovy pálené v urbanizovaných biotopech Olomouckého kraje"
více informací >>

 

• 21. 11. 2014

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) v Karlovarském kraji v roce 2014"
více informací >>

 

• 1. 8. 2014

Zahájení realizace projektu "Implementace metod správné zemědělské praxe na příkladu ochrany hnízdní populace ohroženého motáka lužního"
více informací >>

 

• 20.1.2014

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora sovy pálené a sýce rousného v Libereckém kraji v roce 2013"
více informací >>

 

• 25.11.2013

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené (Tyto alba) v Karlovarském kraji".
více informací >>.

 

• 7.11.2012

Výsledky realizace projektu "Ochrana genofondu motáka lužního (Circus pygargus) v Královéhradeckém kraji v roce 2012".
více informací >>.

 

• 23. 4. 2012

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora sýčka obecného na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti".
více informací >>.

 

• 20. 1. 2012

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora genofondu motáka lužního na Znojemsku se zapojením zemědělské veřejnosti."
více informací >>.

 

• 12. 12. 2011

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny".
více informací >>

 

• 30. 7. 2011

Hnutí Duha vyzývá k ochraně přírody na Šumavě

více informací >>

 

• 29. 7. 2011

Česká společnost ornitologická vyzývá k ochraně přírody na Šumavě

více informací >>

 

• 19. 7. 2011

Žádost o pomoc při výzkumu počtu šelem usmrcených automobily

formulář v XLS ke stažení >>

 

• 19.4.2011

Dnes 19.4. podporujeme a spoluvysíláme závěrečnou konferenci Blokový grant pro NNO, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti v pražském Hubu. Konference začíná v 10:30 a bude pokračovat až do cca 16:00 s polední přestávkou.

 

• 26.10.2010

Občanské sdružení TYTO se připojilo k Oborové platformě ekologických NNO

 

• 21. 9. 2010

Katastrofální úhyn racka chechtavého na Chomoutovském jezeře v roce 2010:

Smutnou událostí Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví a roku 2010 byl úhyn asi 1440 ex. racka chechtavého (Larus ridibundus) v hnízdní kolonii na Chomoutovském jezeře, v důsledku otravy rodenticidem Lanirat® MICRO.

více informací >>

 

• 31. 8. 2010

Keramické sovy na našich střechách
V posledních měsících a letech se na našich střechách objevují keramické doplňky v podobě kalouse či sovy, které výrobci střešních krytin nabízejí. Tento počin má zcela jistě charakter dekorativní, možná osvětový, ale v případě atrapy sovy není vhodný.
více informací >>.

 

• 20. 8. 2010

Výsledky projektu Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti
03 Tisková zpráva k projektu Ochrana sovy pálené >>.

 

• 9. 8. 2010

Byla zahájena realizace projektu „Ochrana a podpora hnízdní populace sýce rousného v Olomouckém kraji“, jehož cílem je ochrana a podpora silně ohroženého sýce rousného v Olomouckém kraji.

Více podrobností v přiloženém PDF souboru.
Lokalizace míst pro instalaci budek na přehledné mapě

 

• 28.7.2010

Výsledky realizace projektu „Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny“.
Na Lounsku se nachází nejsilnější populace sovy pálené v Čechách, v roce 2009 bylo zaznamenáno 17 hnízdících párů sovy pálené (z celkového počtu 74 kontrolovaných budek) a v roce 2010 bylo zaznamenáno 5 hnízdících párů sovy pálené. Ke snížení počtu hnízdících párů v roce 2010 došlo v důsledku tuhé a pro sovy nepříznivé zimě 2009/2010, bohaté na sníh i nízké teploty.
více informací >>.

 

• 19.1.2010

Rok 2010 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem biodiverzity. Ministerstvo životního prostředí zahájilo 19. ledna 2010 informační kampaň k Mezinárodnímu roku biodiverzity, vedenou pod heslem: Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost.

více informací >>

 

• 29. 7. 2009

Dílčí výsledky projektu Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti
02 Tisková zpráva k projektu Ochrana sovy pálené >>.

 

• 1.7.2008

Byla započata realizace projektu „Ochrana a podpora genofondu sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti v roce 2008“ finančně podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti a Ministerstvem životního prostředí.

více informací >>

 

• 29.7.2007

Výsledky realizace projektu "Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti" v roce 2007/2008.

více informací >>

 

• 10.6.2005

Projekt Zapojení občanské veřejnosti při ochraně sovy pálené na jižní Moravě , realizovaný v roce 2004, byl Nadací Partnerství ohodnocen jako projekt měsíce února 2005.

více informací >>